Dla zwiedzających

 

Warunki uczestnictwa:

  • Okazanie na wejściu :  legitymacji posiadacza broni/ dopuszczenia do posiadania broni (policja, wojsko, służby, pracownicy ochrony) / Europejskiej  Karty Broni (czarnoprochowcy),
  • Wpłata darowizny w kwocie 30 zł na rzecz organizatora:W tytule wpłaty proszę wpisać: darowizna na cele statutowe (organizacja Zlotu) + imię i nazwisko uczestnika.
    konto BGŻ 50 2030 0045 1110 0000 0405 4290
  • Możliwe będzie uiszczenie opłaty za wstęp w dniu Zlotu w wysokości: 50 zł

REJESTRACJA ZAMKNIĘTA