W dniu 10 marca 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji[1] dokonana ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym[2].

[1] Tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 52, poz. 525 z późn. zm., dalej zwana u.b.a.

[2] Dz. U. Nr 38, poz. 195.