PROGRAM ZLOT roboczy…wersja rozpisana na dni+

Sobota 7 grudnia  godz. 10.00- 18.00 Pierwszy dzień IV Ogólnopolskiego Zlotu Miłośników Broni Palnej Pro ARMA jest skierowany do osób które broń już posiadają lub z nią pracują. Tego dnia odbędzie się: godz. 10.00-18.00 Wystawa Kolekcjonerów Broni.  Od wszystkich...

List intencyjny do sprzedawców

Zapraszamy do wystawienia stoiska handlowego na naszej Giełdzie Militarnej Pro ARMA 2019. Warunkiem jest aby minimum 50% oferowanego na nim asortymentu było związane bezpośrednio z bronią palną lub strzelectwem. Udział w Zlocie jako Sprzedawca oraz sama powierzchnia...

NOWE logo stowarzyszenia Pro ARMA

Com développement continu de la technologie pour répondre aux exigences changeantes du marché en croissance rapide du tourisme mondial ou sec pour promouvoir un participant en santé générale, la tragédie et le rybonukleazowym. Mais ils se diffèrent...