Zwrot kasy

1, Dawid Pokrywka 24 1160 2202 0000 0003 8281 8632 zwrocono  22.10 2. Marcin Brzozowski 77 1140 2004 0000 3602 5712 3470  zwrocono 22.10