Prawa człowieka

Wolnośc, praworzadnosc, Podstawowe wartości, na których opiera się Unia, zostały zapisane w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Wartościami tymi są poszanowanie godności człowieka, wolność, demokracja, równość, praworządność i poszanowanie...

ruch marzen

Nie mowimy o ruchu w ktorym komisja rewizyjna nieustannie tropi defraudacje finansowe poczynione przez Zarzad , a liczba członkow zamyka sie w granicach kilkuset osób. Sam zaś Prezes dorabia sobie na boku robiac pseudo kursy dla...

10 marca SWIETO POSIADACZA BRONI PALNEJ

W dniu 10 marca 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji[1] dokonana ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy...