W komentarzach wpisujemy uwagi zastrzeżenia  zdobyte podczas IV zlotu