Witaj Tomasz, rozważamy wsparcie twojego wydarzenia, jednak operator armybazar.eu ma warunek. Będziemy Cię wspierać banerem o rozdzielczości 728x90 pikseli w polskiej wersji językowej, który jest naszą najbardziej lukratywną przestrzenią, dopóki Twoje wydarzenie nie zajmie miejsca, w zamian za zmianę nazwy wydarzenia z „Pro ARMA 2019” na nową nazwę „ARMYBAZAR.EU 2019 ”I będziesz promował wydarzenie pod tą nazwą zarówno na swoich stronach internetowych, jak iw innych materiałach promocyjnych. Nasza strona internetowa jest codziennie odwiedzana przez tysiące osób, promocja tutaj byłaby dla Ciebie korzystna. Daj mi znać, jeśli jesteś zainteresowany, jeśli tak, możemy opracować więcej szczegółów. Z poważaniem

Orginalna odpowiedz:

Hello Tomasz, we are considering to support your event, however the operator of armybazar.eu has a condition. We will support you with a 728x90 pixel banner across the Polish language version, which is our the most lucrative space, until your event take space, in return for renaming your event from “Pro ARMA 2019” to a new name “ARMYBAZAR.EU 2019” and you will be promoting the event under this name on your websites as well as well as in any other promotional materials. Our website is visited daily by thousands of people, the promotion here would be of benefit to you. Please let me know if you are interested, if so, we can work on more details. Kind Regards Miroslav Horváth   Nasza odpowiedz:

I warmly welcome.


Thank you for the very interesting offer of supporting us in the media promotion of our event.
The promotion of our  Ogólnopolski Zlot Miłośników Broni Palnej w Puławach and its stock exchange under the name ArmyBazar.eu is a great idea, beneficial for both parties.
We are willing to accept the offer to promote ArmyBazar.eu by changing the name of the event, but we would like to receive from you financial support that will be allocated in 50% to promote the event by placing paid advertising in all periodicals in Poland related to firearms (STRZAŁ, Strzał.pl, Arsenal, Bron  &

Amunicja , Special Ops) and Polish Internet forums, and in 50% on technical security of the meeting (renting a more favorable place to organize a meeting, securing social facilities for exhibitors).
Thanks to this, both sides will benefit. We, because the rally will note a jump in the quality of promotion and implementation, you will become the patron of a more mature and better-promoted and more recognizable event.
In addition, your site can provide promotions in the Czech Republic which in the future may result in the creation of a large event in the firearms and shooting industry, which will host exhibitors from Poland, the Czech Republic, Slovakia, Belarus, Ukraine, Germany, Lithuania and Latvia.

Together, we can create the largest stock exchange of firearm enthusiasts in our region.

Tomasz Czopek

Originator and main organizer

 

tłumaczenie:
Dziękuje za bardzo interesująca ofertę wsparcia nas w promocji medialnej naszej imprezy. 
Promowanie naszego Ogólnopolskiego Zlotu Miłośników Broni Palnej i jego części giełdowej pod nazwą  ArmyBazar.eu uważam za doskonały pomysł, korzystny dla obu stron. 
Jesteśmy skłonni przystać na propozycję promowania ArmyBazar.eu poprzez zmianę  nazwy wydarzenia ale chcielibyśmy otrzymać od Was wsparcie finansowe które zostanie przeznaczone w 50% na promowanie imprezy poprzez zamieszczenie płatnych reklam we wszystkich periodykach w Polsce związanych z tematyką broni palnej (STRZAŁ, Strzał.pl, Arsenał, Bron i Amunicja, Special Ops) oraz polskich forach internetowych  a w 50% na zabezpieczenie techniczne przebiegu spotkania (wynajem korzystniejszego miejsca do zorganizowania spotkania, zabezpieczenie zaplecza socjalnego dla wystawców).
Dzięki temu skorzystają obie strony. My ponieważ Zlot zanotuje skok w  jakości  promocji i realizacji, Wy ponieważ staniecie się patronem imprezy dojrzalszej i lepiej promowanej i bardziej rozpoznawalnej.
Dodatkowo wasza strona może  zapewnić promocje na terenie Republiki Czeskiej co w przyszłości może zaowocować wykreowaniem  dużej  imprezy z branży broni palnej i strzelectwa na której będą gościć wystawcy z Polski, Czech, Słowacji, Białorusi,Ukrainy, Niemiec, Litwy i Łotwy.
Wspólnie możemy doprowadzić do powstania największej giełdy entuzjastów broni palnej w naszym regionie.

Nasza pierwotna propozycja współpracy.

Witam serdecznie. Od czterech lat wspólnie z grupa wolontariuszy  kreujemy dużą imprezę handlowo -wystawową z zakresu  ręcznej broni palnej i strzelectwa p.n. Ogólnopolski Zlot Miłośników Broni Palnej w Puławach. Podczas dotychczasowych trzech edycji naszej imprezy udało nam się zgromadzić  ponad 1000 zwiedzających i wystawców którzy zaprezentowali ponad 500 jednostek broni palnej. W tym roku  9 -10 listopada po raz czwarty organizujemy kolejny  Zlot  pod nazwą Pro ARMA 2019 o jeszcze szerszej formule organizacyjne tym razem wzbogaconej oprócz tradycyjnej już  WYSTAWY kolekcjonerów broni palnej o GIEŁDĘ MILITARNĄ prezentująca stoiska handlowe z nieistotnymi  części broni, akcesoriami strzeleckimi, artykułami  związanymi  z szeroko pojętymi sportami strzeleckimi (wiatrówki, broń CP, łucznictwo) oraz demobilem. Mamy aspiracje być miejscem spotkań możliwie całego  polskiego środowiska entuzjastów strzelectwa i posiadaczy broni palnej. Nie wyobrażam sobie zatem dalszego rozwoju naszego Zlotu który aspiruje do rangi ogólnopolskiego  bez  medialnego wsparcia w mojej ocenie najbardziej popularnego w Polsce  portalu pośredniczącego w sprzedaży broni jakim jest w chwili obecnej ArmyBazar.eu Chciałbym poprosić o patronat medialny nad naszym corocznym  spotkaniem i zamieszczenie baneru  go reklamującego W zamian promowalibyśmy ArmyBazar.eu jako Partnera naszej imprezy. Zapraszamy również do wystawienia stoiska informacyjnego na naszym Zlocie gdzie użytkownicy Waszego portalu mogliby się z Wami spotkać osobiście. Zapraszam do zapoznania się z naszą oficjalną stroną: zmbp.plBardzo proszę o wytyczne dot. reklamy i wsparcie nas w promocji IV Zlotu. Tomasz Czopek- pomysłodawca, inicjator i główny organizator Zlotu Miłośników Broni Palnej