Prawa człowieka

Wolnośc, praworzadnosc, Podstawowe wartości, na których opiera się Unia, zostały zapisane w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Wartościami tymi są poszanowanie godności człowieka, wolność, demokracja, równość, praworządność i poszanowanie...

ruch marzen

Nie mowimy o ruchu w ktorym komisja rewizyjna nieustannie tropi defraudacje finansowe poczynione przez Zarzad , a liczba członkow zamyka sie w granicach kilkuset osób. Sam zaś Prezes dorabia sobie na boku robiac pseudo kursy dla...

10 marca SWIETO POSIADACZA BRONI PALNEJ

W dniu 10 marca 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji[1] dokonana ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy...

Mała konkurencja w Radomiu

W Radomiu powstaje mała konkurencja dla naszego zlotu Je devais protéger le Kamagra ou 5 fois plus longtemps que la grippe ou la substance stimule naturellement le début d’une érection. Prenez le remède immédiatement avant le rapport sexuel prévu ou...

alternatywne nazwy ruchów do prowokacji

REKSIO czyli Ruch Entuzjastów Karabinów Strzelb i Obrzynów             Mało Poważny Ruch na Rzecz Bardzo Poważnej Sprawy Lo que es un hecho es que su incursión es cada vez más visible o la Maca y otros muchos complejos...