Organizator

  • Prywatne Muzeum Historii Ziem i Walk Nadwiślańskich z Wojszyna

  • Arsenał – Szkolenia Strzeleckie ze Świdnika