Uczestnik

Warunki uczestnictwa w PIKNIKU STRZELECKIM PRO ARMA 2019 zostaną przedstawione w marcu 2019.