Partner: Piotr Zwarycz  – Instytut Socjologii UMK
Adres mailowy: <piotradamzwarycz@gmail.com>
Telefon kontaktowy: 606773859

Proponowana forma współpracy:
Realizacja badania naukowego w związku z powstającą pracą doktorską na temat społecznych aspektów dostępu do broni palnej w Polsce.
Uczestniczenie w filmie promującym Zlot oraz stworzenie dokumentacji fotograficznej, którą się chętnie podzielę z organizatorami.