Wolnośc, praworzadnosc,

Podstawowe wartości, na których opiera się Unia, zostały zapisane w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Wartościami tymi są

  • poszanowanie godności człowieka,
  • wolność,
  • demokracja,
  • równość,
  • praworządność i
  • poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.

Poszanowanie praw obywateli jest jednym z podstawowych obowiązków UE. UE musi przestrzegać tych praw, prowadząc politykę i realizując programy; podobnie muszą postępować instytucje UE i wszystkie państwa członkowskie.