Niedziela będzie tzw. dniem otwartym. O 9.00 rozpocznie się tam strzelanie na odległość 1.076 m., a na 13.00 zaplanowano podsumowanie turnieju i wręczenie nagród.

Organizatorzy zawodów to ośrodek „Delta” i stacjonująca w Międzyrzeczu 17. Wielkopolska Brygada Zmechanizowana.

Program VII turnieju Longshot

25 kwietnia (treningi)

– 8.30-11.30, rejestracja zawodników i kontrola techniczna. Strzelnica „Nietoperek”
9:00-18:00, strzelania treningowe, zgodnie z ustalonymi składami. Tylko konkurencje 300, 600, 800 m.
– 10:00, wyjazd autobusu z zawodnikami klasy super magnum na pas taktyczny „Trzemeszno”

Każdy ze startujących i zarejestrowanych uczestników będzie miał możliwość przeprowadzenia treningu strzeleckiego po uzgodnieniu z przedstawicielem organizatora lub sędzią głównym. W przypadku większej liczby startujących czas treningu może być ograniczony.

26 kwietnia (zawody)

– 8.00-9.00, rejestracja zawodników i kontrola techniczna.
– 8.30, otwarcie zawodów.
– 9.00-14.00, strzelania oceniane, Strzelnica „Nietoperek”. Tylko konkurencje 300, 600, 800 m!
– 9.30. wyjazd autobusu z zawodnikami klasy super magnum na pas taktyczny „Trzemeszno”
– 14.00-15.00. przerwa techniczna.
– 15.00-19.00, strzelania oceniane, Strzelnica „Nietoperek”.
– 19.00, zakończenie konkurencji.

W zależności od ilości startujących, strzelanie oceniane może być przeprowadzone z podziałem zawodników na grupy oraz z uwzględnieniem rundy kwalifikacyjnej.

27 kwietnia (dzień otwarty)

– 9.00-12.00, strzelania oceniane, Strzelnica „Nietoperek”. Konkurencja dodatkowa 1000+ (1076 m).
– 13.00, otwarcie ceremonii, prezentacja zaproszonych gości.
– 13.30, tombola
– 14.00, ceremonia wręczenia nagród najlepszym zawodnikom.
– 14.30, oficjalne zamknięcie zawodów Longshot VII

A tutaj z 2019

Program zawodów strzeleckich LONGSHOT 2019

Zawody LONGSHOT dzielą się na MODERN, obejmujące strzelania z broni współczesnej oraz HISTORY dla strzelań z broni historycznej.

Termin i miejsce zawodów ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

26-28.04.2019 r. Wędrzyn koło Gorzowa Wielkopolskiego.

25.04.2019 r. PRE-MATCH (tylko sędziowie i obsługa zawodów)

Program zawodów ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

26.04.2019 r. – TRENING (Tylko zarejestrowani uczestnicy LONGSHOT 2019)

8:30-18:00 – Rejestracja zawodników i kontrola techniczna.

9:00-18:00 – Strzelania treningowe, zgodnie z ustalonymi składami. Tylko Konkurencje 300, 600, 800 m.

10:00 – Wyjazd autobusu z zawodnikami klasy SUPER MAGNUM: Pas Taktyczny „Trzemeszno”.

Każdy ze startujących i zarejestrowanych uczestników będzie miał możliwość przeprowadzenia treningu strzeleckiego po uzgodnieniu z przedstawicielem organizatora lub sędzią głównym. W przypadku większej liczby startujących czas treningu może być ograniczony.

27.04.2019 r. – DZIEŃ 1, ZAWODY

8:00-9:00 – Rejestracja zawodników i kontrola techniczna.

8:30 – Otwarcie zawodów LONGSHOT 2019.

9:00-18:00 – Strzelania oceniane. Konkurencje 300, 600, 800 m.

10:00 – Wyjazd autobusu z zawodnikami klasy SUPER MAGNUM: Pas Taktyczny „Trzemeszno”.

19:00 – Zakończenie konkurencji.

28.04.2019 r. – DZIEŃ 2, ZAWODY

9:00-12:00 – Strzelania oceniane. Konkurencja dodatkowa 1000+.

13:00 – Otwarcie ceremonii, prezentacja zaproszonych gości.

13:30 – Tombola

14:00 – Ceremonia wręczenia nagród najlepszym zawodnikom.

14:30 – Oficjalne zamknięcie zawodów LONGSHOT 2019.

W przypadku niekorzystnych zjawisk losowych (np. atmosferycznych) organizator zastrzega sobie prawo zmiany Programu.

https://www.longshot.pl/1mi/program.html