dwie nowe zakładki:

,DLA MEDIÓW

2.WSPÓŁORGANIZATOR- a w niej szablon rejestracji (

nazwa/ imię nazwisko,

osoba do kontaktu tel/mail,

forma wsparcia/współpracy)

Zakładki

1.ARCHIWUM

2.Program

SCHOWAć DO STAFF ROOM ( TYLKO DLA NAS lub  na razie ukryć (najlepiej to i to).