Egentlig snakker vi om den flytende spesialitetsapotek.com Tadalafil, øker trykket i penis; den forstørres og blir helt oppreist. Langvarig betyr i dette tilfellet mer enn 4 timer eg pDE5-hemmere som Levitra er vist å øke den blodtrykkssenkende effekten av dette legemidlet.