Kontakt z organizatorem:

Tomasz Czopek

Stowarzyszenie na Rzecz Posiadania Broni Pro ARMA

tomaszczopek77@gmail.com

Przedsięwzięcie organizacji Ogólnopolskiego Zlotu Miłośników Broni Palnej  jest przedsięwzięciem hobbystycznym.

Sama impreza od poziomu planowania do poziomu realizacji jest przeprowadzana społeczną pracą wolontariuszy  oraz przyjaciół Zlotu pomagających przy jego realizacji od pierwszej edycji w 2016 r.

Generalnie mamy to zorganizowane tak ze uczestników dzielimy na wystawców oraz zwiedzających. Tym pierwszym za zaprezentowanie się na Zlocie i umożliwienie obejrzenia swojej kolekcji fundujemy obiad. Niektórym zwracamy koszty dojazdu.
Siłą rzeczy ktoś musi za to zapłacić.

Tak wiec  KAŻDY zwiedzający wpłaca 30 zł jako składkę wspierającą Klub Kolekcjonera Pro ARMA który organizuje ten Zlot.
Pieniądze te pójdą na zapewnienie wystawcom wiktu i opierunku, promocje imprezy oraz bieżące koszty jej realizacji.

I tak ostatecznie brakujące koszty przeprowadzenia imprezy pokryje Stowarzyszenie na Rzecz Posiadania Broni Pro ARMA.
Ale im mniej wydamy na organizację tegorocznej imprezy tym więcej będziemy mieli środków na organizacje kolejnej….